Předpis 504/2000 Sb.

Citace504/2000 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv
Částka147 (30. 12. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001, zrušeno dnem 11. 3. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
74/1998rušíVyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv 
Derogace pasivní
86/2008rušíVyhláška o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv 
Vztahuje se k
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
311/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat 
74/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv 
Vztahováno k
209/2004??Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 
424/2004??Vyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 
39/2005??Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání 
86/2008??Vyhláška o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv 


ISP (příhlásit)