Předpis 1/1999 Sb.

Citace1/1999 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování podpory v zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů
Částka1 (6. 1. 1999)
Účinnostod 6. 1. 1999
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
280/2013rušíZákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
576/1990??Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
284/1991??Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
569/1991??Zákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
Vztahováno k
503/2012??Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)