Předpis 526/1990 Sb.

Citace526/1990 Sb.
NázevZákon o cenách
Částka86 (21. 12. 1990)
Účinnostod 1. 1. 1991
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
234 Vládní návrh zákona o cenách
Navržené změny18 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
112/1985rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení cen 
22/1990rušíVyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o tvorbě a kontrole cen 
35/1990rušíVyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o smluvních cenách 
170/1990rušíVyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách 
276/1990rušíVyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách, ve znění vyhlášky č. 170/1990 Sb. 
Derogace pasivní
135/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách1
151/1997novelizujeZákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)2
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách3
141/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4
276/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 58/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů5
124/2003novelizujeZákon ze dne 2. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů6
354/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních7
484/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů8
217/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony9
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)10
230/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony11
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů12
183/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti cen13
403/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů14
457/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky15
18/2012novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky16
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva17
353/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů18
452/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony19
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích20
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv21
Vztahováno k
528/2002vztah kNález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2002 ve věci návrhu na zrušení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a na zrušení výměru Ministerstva financí č. 06/2002, kterým se stanoví maximální nájemné z bytu, maximální ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu a pravidla pro věcně usměrňované nájemné v bytě a mění výměr Ministerstva financí č. 01/2002 a na zrušení položek č. 5 a č. 6 části I. oddílu A a položky č. 9 části II. výměru Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
556/2002vztah kNález Ústavního soudu ze dne 10. prosince 2002 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vír ze dne 6. 12. 2001 č. 04/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
84/2003vztah kNález Ústavního soudu ze dne 19. března 2003 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, a na uložení zákazu vládě České republiky pokračovat v zásazích do oblasti cen nájemného z bytu prostřednictvím vydávání vlastních právních předpisů 
348/2006na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
357/2006na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006 
392/2006na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
548/2006na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
606/2006na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
607/2006na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
608/2006na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
609/2006na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
24/2007na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
27/2007na základěSdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
50/2007na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
74/2007na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
131/2007na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
192/2007na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
236/2007na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
245/2007na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
255/2007na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
268/2007na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
283/2007na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 08/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
295/2007na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
359/2007na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
391/2007na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
7/2008na základěSdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
16/2008na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
24/2008na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 
128/2008na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
164/2008na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 
175/2008na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
213/2008na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
219/2008na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 
220/2008na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků 
221/2008na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/08-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin nepodléhajících cenové regulaci 
222/2008na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/08-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami 
376/2008na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
10/2009na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
35/2009na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů 
38/2009na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/09-FAR, kterým se mění Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění 
72/2009na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
103/2009na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2009/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 
104/2009na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/09-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce 
105/2009na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 3/2009/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků 
106/2009na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 3/09-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami 
152/2009na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
394/2009na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
450/2009na základěVyhláška, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
481/2009na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
15/2010na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
24/2010na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
47/2010na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010 
96/2010na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2010/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 
124/2010na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/10-Far, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce 
125/2010na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
126/2010na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2010/DZP, kterým se mění cenový předpis 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
251/2010na základěSdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí  
311/2010na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
322/2010na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010 
338/2010na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
405/2010na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
19/2011na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2011/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
201/2011na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
231/2011na základěSdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
306/2011na základěSdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
307/2011na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
397/2011na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
40/2012na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 
41/2012na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/12-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce 
42/2012na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků 
81/2012na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
145/2012na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
218/2012na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
250/2012na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/12-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce 
251/2012na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 3/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků 
261/2012na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
301/2012na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
417/2012na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
447/2012na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
14/2013na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
36/2013na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
37/2013na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
268/2013na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2013, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 
367/2013na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
418/2013na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
438/2013na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
9/2014na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2014/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
276/2014na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
290/2014na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
296/2014na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
13/2015na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
249/2015na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
258/2015na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015 
316/2015na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
335/2015na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
10/2016na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
36/2016na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
81/2016na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
199/2016na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
290/2016na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016 
339/2016na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
406/2016na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
7/2017na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
11/2017na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
13/2017na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
82/2017na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
122/2017na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
134/2017na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 
347/2017na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
351/2017na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
380/2017na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 
394/2017na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 
421/2017na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
446/2017na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 
6/2018na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
9/2018na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
87/2018na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 
106/2018na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
264/2018na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
331/2018na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
8/2019na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny 
15/2019na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
18/2019na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
27/2019na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění 
154/2019na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
172/2019na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019 
258/2019na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
294/2019na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019 
9/2020na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
11/2020na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití 
15/2020na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020 
63/2020na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MFč. 01/2020 
66/2020na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 
94/2020na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci 
202/2020na základěNařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 
241/2020na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
245/2020na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 
265/2020na základěNařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 
291/2020na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
330/2020na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 
376/2020na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 
497/2020na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
550/2020na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021 
20/2021na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
91/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
267/2021na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021 
278/2021na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 
279/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
381/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
400/2021na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021 
444/2021na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 02/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 
471/2021na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2022/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
477/2021na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022 
481/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
88/2022na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 
146/2022na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 
209/2022na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 
238/2022na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 
239/2022na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
307/2022na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
335/2022na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 03/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 
336/2022na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 
357/2022na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
396/2022na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
469/2022na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2023 
17/2023na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 


ISP (příhlásit)