Předpis 140/2009 Sb.

Citace140/2009 Sb.
NázevVyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
Částka42 (25. 5. 2009)
Účinnostod 25. 5. 2009, zrušeno dnem 12. 9. 2014

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
150/2007rušíVyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 
Derogace pasivní
264/2010novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 
393/2011novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb. 
348/2012novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů 
436/2013novelizujeVyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140//2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů 
195/2014rušíVyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství 
Vztahuje se k
458/2000na základěZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
180/2005na základěZákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 


ISP (příhlásit)