Předpis 251/2001 Sb.

Citace251/2001 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
Částka97 (24. 7. 2001)
Účinnostod 24. 7. 2001, zrušeno dnem 1. 5. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
193/1995rušíVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů 
196/1995rušíVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se podrobněji stanoví podmínky dodávek plynu a způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu 
318/1996rušíVyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovozu zemního plynu do České republiky 
Derogace pasivní
62/2011novelizujeVyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství 
108/2011rušíVyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu 


ISP (příhlásit)