Předpis 524/2006 Sb.

Citace524/2006 Sb.
NázevVyhláška o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu
Částka169 (4. 12. 2006)
Účinnostod 1. 1. 2007, zrušeno dnem 1. 1. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
673/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem 
542/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 673/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem 
Derogace pasivní
184/2007novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu 
321/2007novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb. 
354/2008novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění pozdějších předpisů 
365/2009rušíVyhláška o Pravidlech trhu s plynem 
Vztahuje se k
458/2000na základěZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 


ISP (příhlásit)