Předpis 252/1994 Sb.

Citace252/1994 Sb.
NázevZákon o rozhlasových a televizních poplatcích
Částka73 (30. 12. 1994)
Účinnostod 1. 4. 1995, zrušeno dnem 13. 9. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1270 Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
111/1964novelizujeVyhláška Ústřední Správy spojů, kterou se provádí zákon o telekomunikacích 
51/1985rušíVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád 
76/1987rušíVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád 
39/1988rušíVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb. 
315/1990rušíVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb. a vyhlášky č. 39/1988 Sb. 
100/1991rušíVyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb., vyhlášky č. 39/1988 Sb. a vyhlášky č. 315/1990 Sb. 
Derogace pasivní
135/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů1
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů2
192/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů3
348/2005rušíZákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů4
384/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů5


ISP (příhlásit)