Předpis 194/1988 Sb.

Citace194/1988 Sb.
NázevZákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy
Částka43 (14. 12. 1988)
Účinnostod 1. 1. 1989
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
111 Vládní návrh zákona o působnosti federálních ústředních o...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
69/1964novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o správě státních hmotných rezerv 
96/1964novelizujeZákon o technické normalizaci 
30/1968novelizujeZákon o státním zkušebnictví 
170/1968novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu 
133/1970rušíZákon o působnosti federálních ministerstev 
37/1972rušíZákon o okresních a krajských zemědělských správách 
84/1972novelizujeZákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech 
158/1973rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev 
149/1979rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č.133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev 
115/1983rušíZákon,kterým se mění a doplňuje zákon č.133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev 
Derogace pasivní
130/1989novelizujeZákon o Státní bance československé1
83/1990novelizujeZákon o sdružování občanů2
166/1990novelizujeZákon, kterým se zrušuje zákon č. 180/1980 Sb., o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace3
297/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy4


ISP (příhlásit)