Předpis 150/1991 Sb.

Citace150/1991 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva financí o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti federace
Částka29 (30. 4. 1991)
Účinnostod 30. 4. 1991

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
9/1967rušíVyhláška ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu o projektování a financování geologických prací 
151/1978rušíVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací 
162/1980rušíVyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků 
180/1982rušíVyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků 
15/1984rušíVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací 
118/1984rušíVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky 
108/1985rušíVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb. 
22/1986rušíVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb. 
144/1989rušíVyhláška federálního ministerstva národní obrany o změně a doplnění vyhlášky č. 188/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací určených k zabezpečení obranyschopnosti státu 


ISP (příhlásit)