Předpis 556/2002 Sb.

Citace556/2002 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 10. prosince 2002 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vír ze dne 6. 12. 2001 č. 04/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Částka193 (27. 12. 2002)
Účinnostod 27. 12. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
526/1990vztah kZákon o cenách 
565/1990vztah kZákon České národní rady o místních poplatcích 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
128/2000vztah kZákon o obcích (obecní zřízení) 
185/2001vztah kZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 


ISP (příhlásit)