Předpis 395/2009 Sb.

Citace395/2009 Sb.
NázevZákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
Částka128 (13. 11. 2009)
Účinnostod 1. 2. 2010
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
431 Návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
50/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití1
104/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony2
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích3


ISP (příhlásit)