Předpis 221/2012 Sb.

Citace221/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka78 (29. 6. 2012)
Účinnostod 1. 1. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
535 Novela z. o poštovních službách

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 221/2012 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
265/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele 
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
512/2005rušíNařízení vlády o stanovení rozsahu poštovního oprávnění 


ISP (příhlásit)