Předpis 279/2019 Sb.

Citace279/2019 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
Částka120 (6. 11. 2019)
Účinnostod 21. 11. 2019
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
301 Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 279/2019 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
21/2006novelizujeZákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 
300/2008novelizujeZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
111/2009novelizujeZákon o základních registrech 
186/2013novelizujeZákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 
Vztahuje se k
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
21/2006??Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 
21/2006??Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 
21/2006??Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 
300/2008??Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
300/2008??Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
111/2009??Zákon o základních registrech 
111/2009??Zákon o základních registrech 
186/2013??Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 
186/2013??Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 
Vztahováno k
21/2006??Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 


ISP (příhlásit)