Předpis 9/2009 Sb.

Citace9/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka3 (8. 1. 2009)
Účinnostod 23. 1. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
480 Novela z. o hnojivech
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
156/1998novelizujeZákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
541/2020novelizujeZákon o odpadech1


ISP (příhlásit)