Předpis 84/1995 Sb.

Citace84/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
Částka18 (29. 5. 1995)
Účinnostod 1. 7. 1995
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1472 Zákon - novela zákona o dluhopis.,obch.zákoník, konkurs a vy
Navržené změny5 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 18 pod číslem 84/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
530/1990novelizujeZákon o dluhopisech 
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
Derogace pasivní
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech1
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím2
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník3


ISP (příhlásit)