Předpis 364/2011 Sb.

Citace364/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Částka128 (6. 12. 2011)
Účinnostod 1. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
315 Vl.n.z. v souvislosti s úspornými opatřeními v působ. MPSV
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 128 pod číslem 364/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze 
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách 
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
206/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
362/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 
Derogace pasivní
234/2014novelizujeZákon o státní službě1


ISP (příhlásit)