Předpis 203/2006 Sb.

Citace203/2006 Sb.
NázevZákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů
Částka68 (17. 5. 2006)
Účinnostod 17. 5. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1055 Vl. n. z. o některých druzích podpory kultury
Navržené změny3 tisky, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 203/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
122/2000novelizujeZákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 
Derogace pasivní
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech1


ISP (příhlásit)