Předpis 355/2011 Sb.

Citace355/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka124 (30. 11. 2011)
Účinnostod 1. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
365 Novela z. o přeměnách obchodních společností a družstev

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 124 pod číslem 355/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
563/1991novelizujeZákon o účetnictví 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
190/2004novelizujeZákon o dluhopisech 
627/2004novelizujeZákon o evropské společnosti 
125/2008novelizujeZákon o přeměnách obchodních společností a družstev 
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
99/1963??Občanský soudní řád 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991??Obchodní zákoník 
513/1991??Obchodní zákoník 
563/1991??Zákon o účetnictví 
563/1991??Zákon o účetnictví 
563/1991??Zákon o účetnictví 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
190/2004??Zákon o dluhopisech 
190/2004??Zákon o dluhopisech 
190/2004??Zákon o dluhopisech 
627/2004??Zákon o evropské společnosti 
627/2004??Zákon o evropské společnosti 
125/2008??Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 
125/2008??Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 
125/2008??Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 
Vztahováno k
563/1991??Zákon o účetnictví 
190/2004??Zákon o dluhopisech 
125/2008??Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 
66/2012??Úplné znění zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jak vyplývá z pozdějších změn 
167/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)