Předpis 265/2001 Sb.

Citace265/2001 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka102 (31. 7. 2001)
Účinnostod 1. 1. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
785 Vl. novela trestního řádu
Navržené změny8 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 265/2001 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
175/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky 
464/1991rušíNařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona 
186/1992novelizujeZákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 
13/1993novelizujeCelní zákon 
209/1997novelizujeZákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů 
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv 
Derogace pasivní
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů2
283/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky3
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku4
45/2013novelizujeZákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)5
242/2016novelizujeZákon celní zákon6
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich7


ISP (příhlásit)