Předpis 289/2005 Sb.

Citace289/2005 Sb.
NázevZákon o Vojenském zpravodajství
Částka104 (18. 7. 2005)
Účinnostod 1. 8. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
661 N.z. o Vojenském zpravodajství
Navržené změny14 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
67/1992rušíZákon o Vojenském obranném zpravodajství 
88/1995rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb. 
Derogace pasivní
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky1
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku2
254/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
273/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu5
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě6
47/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony7
35/2018novelizujeZákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny8
205/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů9
150/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony10
Vztahováno k
374/2005na základěNařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství 
310/2022na základěNařízení vlády o stanovení vzoru služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství 


ISP (příhlásit)