Předpis 247/2002 Sb.

Citace247/2002 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla
Částka93 (21. 6. 2002)
Účinnostod 1. 7. 2002, zrušeno dnem 1. 5. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
136/1998rušíVyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla 
125/1999rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla 
Derogace pasivní
199/2004rušíVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží 
Vztahuje se k
527/1990??Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
513/1991??Obchodní zákoník 
13/1993??Celní zákon 
136/1998??Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla 
125/1999??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
123/2000??Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 
102/2001??Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 
181/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky 
191/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 
286/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 
480/2001??Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 
Vztahováno k
252/2002??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
353/2003??Zákon o spotřebních daních 
199/2004??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží 


ISP (příhlásit)