Předpis 29/1978 Sb.

Citace29/1978 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád
Částka6 (10. 4. 1978)
Účinnostod 1. 7. 1978
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1976 - 1981
31 Vládny návrh zákona, ktorým sa mění a dopžňa zákon o orga...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
95/1963novelizujeZákon o státním notářství a o řízení před státním notářství (notářský řád) 
36/1964novelizujeZákon o organizaci soudů a o volbách soudců 
60/1965novelizujeZákon o prokuratuře 
Derogace pasivní
335/1991novelizujeZákon o soudech a soudcích1


ISP (příhlásit)