Předpis 36/1964 Sb.

Citace36/1964 Sb.
NázevZákon o organizaci soudů a o volbách soudců
Částka17 (28. 2. 1964)
Účinnostod 28. 2. 1964, zrušeno dnem 1. 9. 1991
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
179 Návrh výboru ústavně právního na vydání zákona o organiza...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
62/1961rušíZákon o organisaci soudů 
63/1961rušíVládní nařízení, kterým se vydává volební řád pro volby soudců okresních soudů 
Derogace pasivní
29/1968novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy1
170/1968novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu2
175/1968novelizujeZákon o městě Brně3
156/1969novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců4
19/1970úplné zněníZákon o organizaci soudů a volbách soudců (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
29/1978novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád5
196/1988novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře6
376/1990novelizujeÚstavní zákon, kterým se mění Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů7
335/1991rušíZákon o soudech a soudcích8


ISP (příhlásit)