Předpis 193/2012 Sb.

Citace193/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka67 (12. 6. 2012)
Účinnostod 1. 9. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
510 Novela z. - trestní řád

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů 
85/1996novelizujeZákon o advokacii 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
218/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 
279/2003novelizujeZákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů 
121/2008novelizujeZákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů 
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník 


ISP (příhlásit)