Předpis 95/1963 Sb.

Citace95/1963 Sb.
NázevZákon o státním notářství a o řízení před státním notářství (notářský řád)
Částka54 (14. 12. 1963)
Účinnostod 1. 4. 1964, zrušeno dnem 1. 1. 1993
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
144 Vládní návrh notářského řádu

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
116/1951rušíZákon o státním notářství 
117/1951rušíNařízení, kterým se provádí zákon o státním notářství 
52/1954rušíZákon, kterým se rozšiřuje působnost státního notářství 
42/1960rušíVyhláška ministra spravedlnosti o sídlech a územních obvodech státních notářství 
62/1961novelizujeZákon o organisaci soudů 
Derogace pasivní
158/1969novelizujeZákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním1
29/1978novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád2
134/1982novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)3
72/1983úplné zněníZákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád, úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)4
519/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád4
264/1992rušíZákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony5


ISP (příhlásit)