Předpis 178/2018 Sb.

Citace178/2018 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka88 (16. 8. 2018)
Účinnostod 16. 8. 2018
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
57 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
82/1998novelizujeZákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
104/2013novelizujeZákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 
251/2016novelizujeZákon o některých přestupcích 
59/2017novelizujeZákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)