Předpis 238/1999 Sb.

Citace238/1999 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Částka81 (9. 11. 1999)
Účinnostod 1. 1. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
39 Novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
23/1962novelizujeZákon o myslivosti 
102/1963novelizujeZákon o rybářství 
130/1974novelizujeZákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
Derogace pasivní
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)1
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)2
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku3


ISP (příhlásit)