Předpis 49/1982 Sb.

Citace49/1982 Sb.
NázevZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích
Částka10 (11. 5. 1982)
Účinnostod 1. 7. 1982
ProjednáváníČeská národní rada, 1981 - 1986
21 Vládní návrh zákona novely zákona o národních výborech

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
60/1961novelizujeZákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku 
102/1963novelizujeZákon o rybářství 
103/1963novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství 
69/1967novelizujeZákon o národních výborech 
130/1974novelizujeZákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
129/1975novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
77/1978novelizujeZákon České národní rady o státní správě ve školství 
Derogace pasivní
138/1982novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení1


ISP (příhlásit)