Předpis 217/2009 Sb.

Citace217/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka65 (20. 7. 2009)
Účinnostod 20. 7. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
770 Novela z. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční z.)
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 217/2009 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
118/2000novelizujeZákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1


ISP (příhlásit)