Předpis 160/2007 Sb.

Citace160/2007 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele
Částka57 (2. 7. 2007)
Účinnostod 2. 7. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
120 Novela z. o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 160/2007 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci 
265/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance 
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
102/2001novelizujeZákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
480/2004novelizujeZákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 


ISP (příhlásit)