Předpis 357/2005 Sb.

Citace357/2005 Sb.
NázevZákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
Částka124 (19. 9. 2005)
Účinnostod 19. 9. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
740 N.z. o příspěvku někt. účast. nár. boje za osvobození
Navržené změny12 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 124 pod číslem 357/2005 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
87/1991novelizujeZákon o mimosoudních rehabilitacích 
463/1991novelizujeZákon o životním minimu 
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů1
306/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
108/2009novelizujeZákon o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů2
220/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů5
212/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony6
71/2023novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony7
Vztahuje se k
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
100/1988??Zákon o sociálním zabezpečení 
87/1991??Zákon o mimosoudních rehabilitacích 
87/1991??Zákon o mimosoudních rehabilitacích 
463/1991??Zákon o životním minimu 
463/1991??Zákon o životním minimu 
549/1991??Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
549/1991??Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
39/2000??Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 
261/2001??Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
622/2004??Nařízení vlády o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
108/2009??Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů 
262/2011??Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu 
209/2014??Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015 
212/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
28/2024??Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahováno k
463/1991??Zákon o životním minimu 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
419/2001??Vyhláška Ministerstva financí o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
416/2005??Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2006 
45/2006??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
110/2006??Zákon o životním a existenčním minimu 
463/2006??Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007 
463/2006na základěNařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2007 
258/2007??Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008 
258/2007na základěNařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008 
261/2007??Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 
261/2007??Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 
38/2008??Zákon o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
193/2008??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
212/2008na základěNařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008 
212/2008??Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008 
306/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
306/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
364/2008na základěNařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009 
364/2008??Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2009 
108/2009??Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů 
108/2009??Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů 
108/2009??Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů 
135/2009??Nařízení vlády o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 
340/2009na základěNařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu 
340/2009??Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu 
282/2010??Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011 
282/2010na základěNařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011 
348/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů   
220/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
220/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
287/2011na základěVyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012 
287/2011??Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012 
458/2011??Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 
458/2011??Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 
325/2012na základěVyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013 
325/2012??Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013 
158/2013??Zákon o Květnovém povstání českého lidu 
297/2013na základěVyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014 
297/2013??Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014 
209/2014??Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015 
209/2014na základěVyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015 
209/2014??Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015 
209/2014??Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015 
164/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
212/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
212/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
212/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
326/2016na základěNařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017 
326/2016??Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017 
303/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti 
344/2017??Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018 
212/2018??Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019 
261/2019??Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020 
382/2020??Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021 
540/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní 
357/2021??Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022 
357/2021na základěNařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022 
36/2022??Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022 
137/2022??Nařízení vlády o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022 
291/2022??Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023 
71/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
71/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
287/2023na základěNařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu 
287/2023??Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu 
412/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
412/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
28/2024??Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
28/2024??Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
28/2024??Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
36/2024??Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 30/23 ve věci návrhu na zrušení § 67ca zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, a § 2a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)