Předpis 164/1994 Sb.

Citace164/1994 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 12.července 1994ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1, části ustanovení § 3 odst. 2 a části ustanovení § 5 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákonů jej měnících a doplňujících
Částka52 (11. 8. 1994)
Účinnostod 1. 11. 1994

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
87/1991novelizujeZákon o mimosoudních rehabilitacích 
Vztahuje se k
135/1982vztah kZákon o hlášení a evidenci pobytu občanů 
87/1991vztah kZákon o mimosoudních rehabilitacích 
209/1992vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)