Předpis 238/1995 Sb.

Citace238/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Částka64 (26. 10. 1995)
Účinnostod 1. 1. 1996
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1714 Zákon - novela zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 238/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
Derogace pasivní
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů1


ISP (příhlásit)