Předpis 253/2005 Sb.

Citace253/2005 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
Částka94 (29. 6. 2005)
Účinnostod 1. 7. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
686 Novela z. o inspekci práce - související
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 94 pod číslem 253/2005 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
65/1965novelizujeZákoník práce 
174/1968novelizujeZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě 
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
219/1999novelizujeZákon o ozbrojených silách České republiky 
353/1999novelizujeZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
40/2004novelizujeZákon o veřejných zakázkách 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
Derogace pasivní
138/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách1
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce2
250/2021novelizujeZákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů3


ISP (příhlásit)