Předpis 308/2013 Sb.

Citace308/2013 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
Částka117 (2. 10. 2013)
Účinnostod 1. 12. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
940 Vl.n.z. o povinném značení lihu - související
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 308/2013 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
13/1993novelizujeCelní zákon 
61/1997novelizujeZákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) 
191/1999novelizujeZákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 
146/2002novelizujeZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů 
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních 
440/2003novelizujeZákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů 
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky 
307/2013novelizujeZákon o povinném značení lihu 
Derogace pasivní
331/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
242/2016novelizujeZákon celní zákon2
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich3


ISP (příhlásit)