Předpis 139/2011 Sb.

Citace139/2011 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
Částka53 (27. 5. 2011)
Účinnostod 27. 5. 2011
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
177 Novela z. o platebním styku
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 53 pod číslem 139/2011 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele 
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance 
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
254/2004novelizujeZákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 
69/2006novelizujeZákon o provádění mezinárodních sankcí 
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
284/2009novelizujeZákon o platebním styku 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1
370/2017novelizujeZákon o platebním styku2


ISP (příhlásit)