Předpis 308/2006 Sb.

Citace308/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti
Částka96 (22. 6. 2006)
Účinnostod 18. 8. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1182 Novela z. o evropské družstevní společnosti - související
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 308/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
65/1965novelizujeZákoník práce 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
Derogace pasivní
362/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník2


ISP (příhlásit)