Předpis 152/1994 Sb.

Citace152/1994 Sb.
NázevZákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Částka48 (20. 7. 1994)
Účinnostod 20. 7. 1994
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
860 Zákon - volby do zastupitelstev
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 152/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
367/1990novelizujeZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
418/1990novelizujeZákon České národní rady o hlavním městě Praze 
298/1992novelizujeZákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu 
Derogace pasivní
247/1995novelizujeZákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů1
273/2001novelizujeZákon o právech příslušníku národnostních měnšin a o změně některých zákonů2
491/2001novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů3
22/2004novelizujeZákon o místním referendu a o změně některých zákonů4
Vztahováno k
31/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. ledna 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 200l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 152/1994 Sb. 


ISP (příhlásit)