Předpis 155/2010 Sb.

Citace155/2010 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
Částka55 (21. 5. 2010)
Účinnostod 1. 8. 2010
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
1048 Vl.n.z. ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
Navržené změny3 tisky, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 155/2010 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci 
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
505/1990novelizujeZákon o metrologii 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele 
22/1997novelizujeZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
156/2000novelizujeZákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
69/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton 
380/2006rušíVyhláška, kterou se stanoví požadavky na bubnové vodoměry 
381/2006rušíVyhláška, kterou se stanoví požadavky na snímače používané jako součást stanoveného měřidla 
382/2006rušíVyhláška, kterou se stanoví požadavky na stacionární nádrže 
383/2006rušíVyhláška, kterou se stanoví požadavky na teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé vody s dělením 0,1 °C a lepším, používané státními kontrolními orgány 
16/2009rušíVyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva 
Derogace pasivní
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník1


ISP (příhlásit)