Předpis 130/2006 Sb.

Citace130/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka45 (14. 4. 2006)
Účinnostod 14. 4. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1058 Vl.n.z. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodář. zvířat
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 45 pod číslem 130/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech 
115/2000novelizujeZákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 
154/2000novelizujeZákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky1


ISP (příhlásit)