Předpis 368/2016 Sb.

Citace368/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka147 (14. 11. 2016)
Účinnostod 1. 1. 2017
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
752 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn.

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 147 pod číslem 368/2016 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
440/2003novelizujeZákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů 
69/2006novelizujeZákon o provádění mezinárodních sankcí 
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví 
280/2009novelizujeZákon daňový řád 
240/2013novelizujeZákon o investičních společnostech a investičních fondech 
304/2013novelizujeZákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
134/2016novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek 


ISP (příhlásit)