Předpis 111/2018 Sb.

Citace111/2018 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka56 (15. 6. 2018)
Účinnostod 1. 7. 2018
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
12 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 111/2018 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
159/1999novelizujeZákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
211/2000novelizujeZákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník 


ISP (příhlásit)