Předpis 91/2016 Sb.

Citace91/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka36 (31. 3. 2016)
Účinnostod 15. 4. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
566 Novela z. o technických požadavcích na výrobky
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
22/1997novelizujeZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Derogace pasivní
283/2021novelizujeZákon stavební zákon1


ISP (příhlásit)