Sněmovní tisk 12
Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU

Stav projednávání ke dni: 24. dubna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 11. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 12/0 dne 28. 11. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 11. 2017 (usnesení č. 4). Určil zpravodaje: Ing. Adam Kalous a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2017 na 4. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 56).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 2. 2018 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 2. 2018 na 7. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 12/2, který byl rozeslán 28. 2. 2018 v 8:32.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 194).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
381Petr Třešňák12605-18322.docx (20 KB)26. 2. 2018 v 19:29:40


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: cestovní kancelář, cestovní ruch, ochrana spotřebitele, oprávnění k výkonu služby, organizovaná cesta, politika cestovního ruchu, povinné pojištění, předmět podnikání, živnost

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)