Sněmovní tisk 12
Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EU

Stav projednávání ke dni: 20. ledna 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 11. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)