Předpis 217/2022 Sb.

Citace217/2022 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka98 (22. 7. 2022)
Účinnostod 1. 8. 2022
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
58 Novela z. o silniční dopravě

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
246/1992novelizujeZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě 
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 


ISP (příhlásit)