Předpis 19/2012 Sb.

Citace19/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka5 (17. 1. 2012)
Účinnostod 1. 4. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
371 Novela z. o rozhodčím řízení

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 5 pod číslem 19/2012 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
216/1994novelizujeZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 


ISP (příhlásit)