Předpis 281/2023 Sb.

Citace281/2023 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka132 (19. 9. 2023)
Účinnostod 1. 10. 2023
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
423 Novela z. - zákoník práce
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 132 pod číslem 281/2023 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání 
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
234/2014novelizujeZákon o státní službě 
45/2016novelizujeZákon o službě vojáků v záloze 
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
99/1963??Občanský soudní řád 
99/1963??Občanský soudní řád 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
262/2006??Zákon zákoník práce 
262/2006??Zákon zákoník práce 
262/2006??Zákon zákoník práce 
234/2014??Zákon o státní službě 
234/2014??Zákon o státní službě 
234/2014??Zákon o státní službě 
45/2016??Zákon o službě vojáků v záloze 
45/2016??Zákon o službě vojáků v záloze 
Vztahováno k
99/1963??Občanský soudní řád 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
262/2006??Zákon zákoník práce 
234/2014??Zákon o státní službě 
413/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
413/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
427/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 


ISP (příhlásit)