Předpis 275/2012 Sb.

Citace275/2012 Sb.
NázevZákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
Částka95 (22. 8. 2012)
Účinnostod 1. 10. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
613 N.z. o volbě prezidenta republiky
Navržené změny20 tisků, z toho 2 projednávané

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 95 pod číslem 275/2012 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu 
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě 
90/1995novelizujeZákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
107/1999novelizujeZákon o jednacím řádu Senátu 
309/1999novelizujeZákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
491/2001novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní 
Derogace pasivní
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí1
58/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
114/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony3
222/2016novelizujeZákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)7
322/2016novelizujeZákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony4
90/2017novelizujeZákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony5
38/2019novelizujeZákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní6
Vztahováno k
294/2012na základěVyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 
322/2012na základěRozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky 
25/2013na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo) 
452/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
91/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
113/2017na základěVyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně 
275/2017na základěRozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky 
475/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
16/2018na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo) 
185/2018na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
39/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
265/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 
207/2022na základěRozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky 
27/2023na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo) 
51/2023na základěSdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo) 


ISP (příhlásit)