Předpis 130/2003 Sb.

Citace130/2003 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony
Částka49 (6. 5. 2003)
Účinnostod 1. 9. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
127 Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích
Navržené změny5 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 130/2003 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
123/2000novelizujeZákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 
Derogace pasivní
274/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví1
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě2
268/2014novelizujeZákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro3
Vztahuje se k
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
123/2000??Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 
123/2000??Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 
Vztahováno k
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
274/2003??Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 
274/2003??Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 
346/2003??Úplné znění zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
25/2004??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky 
336/2004??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
366/2004??Vyhláška o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
375/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě 
375/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě 
268/2014??Zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro 
268/2014??Zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro 


ISP (příhlásit)