Předpis 55/2011 Sb.

Citace55/2011 Sb.
NázevVyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
Částka20 (14. 3. 2011)
Účinnostod 14. 3. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
424/2004rušíVyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 
401/2006rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 
Derogace pasivní
2/2016novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 
391/2017novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. 
252/2019novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb. 
158/2022novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
96/2004na základěZákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 


ISP (příhlásit)